ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREElektromobilność
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
25.07.2017r. 05:05

prof. dr hab. Wojciech Paprocki, Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ("Nowa Energia" - 3/2017)
Mobilność rozumiana jest jako ewentualne upowszechnianie rozwiązania innowacyjnego, jakim jest samochód osobowy z napędem elektrycznym zasilanym z baterii. Oczekiwany proces zmian strukturalnych we flocie pojazdów drogowych, może nastąpić jedynie w przypadku uzyskania sukcesu komercyjnego na rynku globalnym, przez producentów tych innowacyjnych samochodów. Możliwe są trzy modele biznesowe, które mogą doprowadzić do wytyczonego celu.
30.06.2017r. 05:14

Piotr Olszowiec ("Energia Gigawat" - 4/2017)
Amsterdamski port zajmuje czwarte miejsce w Europie pod względem wielkości przeładunków. Działa w nim ponad 2000 firm osiągających dochód 6 mld EUR rocznie. Zatrudniają one 55 000 ludzi. Podobnie jak każdy wielki port, również amsterdamski posiada liczne możliwości zmniejszenia swej uciążliwości dla środowiska naturalnego i przyległego miasta. Do wyzwań tych należy w szczególności redukcja emisji gazów cieplarnianych.
10.05.2017r. 05:00

Opis zmian do dyrektywy 2009/72/EC z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (...) zawartych w Pakiecie Zimowym i związanych z nimi zmian w Rozporządzeniu 714/2009 okiem prawnika. Referat koncentruje się na celu zmian w dyrektywie, opisuje mechanizmy mające służyć uelastycznieniu strony popytowej i podażowej rynku energii, nowe regulacje dotyczących magazynowania energii i elektromobilności oraz proces "uaktywnienia" konsumentów energii. Opisywane projekty aktów prawnych mają przyczynić się również do dalszej liberalizacji rynku energii poprzez określenie ram prawnych i ograniczenie możliwości ingerencji państwa na rynku (zarówno od strony regulacyjnej, jak i w zakresie systemów wsparcia). Referat wygłoszony podczas konferencji REE 2017, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym w dniach 25 - 27 kwietnia 2017 r.
Marek Dolatowski, adwokat - Praktyka doradztwa dla sektora energii kancelarii Wardyński i Wspólnicy
26.04.2017r. 12:41

Ten rok postrzegamy, jako okres stwarzający dla elektroenergetyki szanse, których wykorzystanie pozwala "sięgać po więcej", czyli budować na bazie posiadanych już dzisiaj zasobów i infrastruktury. Z naszych analiz wynika, że w na bazie posiadanych zasobów i infrastruktury, polska energetyka możne zyskać ponad 3,8 mld+ zł.
Pwc Polska Sp. z o.o.
08.03.2017r. 05:21

dr Sergiusz Urban, doradca, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
W przepisach Unii Europejskiej ustanowione zostały wymagania wobec punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Regulacje unijne dotyczące elektromobilności kierowane są w pierwszej kolejności do państw członkowskich UE, nakazując im opracowanie i wdrożenie odpowiednich polityk wspierających rozwój tej sfery gospodarki, część przepisów ma jednak bezpośredni wpływ także na inne podmioty, np. inwestorów, choćby poprzez określenie konkretnych specyfikacji technicznych dotyczących punktów ładowania.
20.02.2017r. 05:05

Holandia jest państwem, w którym funkcjonuje wysoko rozwinięty rynek elektromobilności. Nie byłoby to jednak możliwe bez zsynchronizowanej i spójnej polityki, mającej na celu wyeliminowanie barier o charakterze systemowo-rynkowym, prawnym, infrastrukturalno-technologicznym i ekonomicznym, co w konsekwencji doprowadziło do usunięcia będącej ich wynikiem kluczowej przeszkody o charakterze społecznym. Holenderski sektor elektromobilności w fazie swojego rozwoju systemowo charakteryzuje się interoperacyjnością, a także spójnością i konsekwencją podejmowanych działań w długim horyzoncie czasowym. Z kolei finansowanie nowych technologii w dużym stopniu oparte jest na instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego i skutecznym mechanizmie jego stosowania.
25.01.2017r. 05:28

Piotr Stawski, Edward Ziaja ("Energetyka" - 12/2016)
W pracy dokonano przeglądu problematyki ładowania pojazdów elektrycznych i ich wpływ na sieć dystrybucyjną. Omówiono różne przykłady hybrydowych układów zasilania tych stacji, tj. układów dla których energię pobiera się z sieci dystrybucyjnej oraz dodatkowo z lokalnych źródeł rozproszonych.
08.12.2016r. 05:14

Dominik Brodacki, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
Jakie czynniki determinują rozwój sektora elektromobilności w Holandii? Dzięki jakim rozwiązaniom i jakim sposobom ich implementacji, państwo to zbudowało na bazie nowych technologii zupełnie nową gałąź gospodarki? Efektywność wykorzystania potencjału elektromobilności jest możliwa do osiągnięcia dzięki interoperacyjności podejmowanych działań. W przypadku Holandii elektromobilność nie oznacza jedynie nowego napędu dla samochodów, rowerów, pociągów czy statków, lecz stanowi transformację w kierunku zupełnie nowego sposobu mobilności, który związany jest zarówno z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, jak również ze zmianami o charakterze ekonomicznym oraz społecznym.
05.12.2016r. 00:07

Piotr Syryczyński
Rynek energii w połowie XXI wieku będzie w dużym stopniu zależny od dostępu do litu oraz kilku innych metali. Plan rozwoju elektromobilności wymaga zręczności dla pozyskania dostępu do tych strategicznych surowców.
26.10.2016r. 05:23

Joerg Ferchow - ekspert branżowy SAP specjalizujący się w zagadnieniach elektromobilności oraz sieci inteligentnych; Filip Kowalski - Dyrektor Sektora Energetyki i Zasobów Naturalnych w SAP Europa Centralna i Wschodnia
Czy jechałeś już samochodem elektrycznym? Jeśli nie - musisz spróbować! Po takim doświadczeniu wiele osób jest skłonnych zapomnieć o silnikach spalinowych i korzystać jedynie z pojazdów z napędem elektrycznym.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE