ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzie od CIREElektromobilno뜻
W쿪턢icielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plikw cookies. Je턫i nie chcesz, aby nasz serwer zapisywa na Twoim urz켨zeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przegl켨arce. Szczeg車y.


Elektromobilno뜻 i gazomobilno뜻 w transporcie publicznym
02.02.2018r. 09:39

"Walka ze smogiem od has쿪 do efektw" - konferencja pod takim tytu쿮m odby쿪 si na Gie쿭zie Papierw Warto턢iowych w Warszawie. Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych uczestniczy쿽 w debacie "Nowoczesny transport miejski". Dyskusja dotyczy쿪 gazu ziemnego (CNG i LNG), wykorzystywanego jako paliwo alternatywne dla komunikacji miejskiej oraz polskiego potencja퀅 produkcyjnego w zakresie autobusw elektrycznych. Organizatorem wydarzenia by쿽 Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych.
Piotr Zaremba, szef projektu ElectroMobility Poland stwierdzi, 풽 Polacy deklaruj coraz wiksze zainteresowanie pojazdami napdzanymi energi elektryczn. Jego zdaniem, rozwj elektromobilno턢i nad Wis낢 bdzie przyspiesza. Wskazuj na to m.in. deklaracje zakupu autobusw elektrycznych, jakie sk쿪da wiele z polskich miast. Kluczem do wzrostu popularno턢i EV na rynku jest rozwj infrastruktury. W켽kim gard쿮m projektu budowy polskiego samochodu elektrycznego jest uruchomienie produkcji seryjnej, lecz Polska musi zaryzykowa, aby posiada marki, ktre w przysz쿽턢i bd si liczy na 턻iecie. Nawet przy polskim miksie energetycznym, w ktrym dominuje wgiel, emisje generowane przez pojazdy elektryczne i tak s ni퓋ze ni w przypadku ich spalinowych odpowiednikw.

Damian Gadzialski, dyrektor zarz켨zaj켧y Greenway Infrastrukture Poland podkre턫i, 풽 g농wn barier dla zakupu EV nad Wis낢 jest niewystarczaj켧a liczba 쿪dowarek. Przyjcie przez parlament ustawy o elektromobilno턢i i paliwach alternatywnych by쿽 wed퀅g niego wa퓆ym posuniciem, chocia sam akt wymaga dopracowania, gdy posiada wady, ktre powinny zosta poprawione. Jedn z nich jest wymg przy낢czenia ka풼ej stacji do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, gdy w wielu przypadkach bdzie to po prostu niemo퓄iwe, w innych ekonomicznie nieop쿪calne. Wyeliminowanie tych b녠dw pozwoli osi켫n길 ambitne cele w zakresie rozbudowy infrastruktury do 6 tys. punktw 쿪dowania.

Maciej Mazur, dyrektor zarz켨zaj켧y Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych stwierdzi, 풽 zachty przewidziane w ustawie s niewystarczaj켧e. Bez rozszerzenia ich zakresu, rynek EV nie bdzie si rozwija w wystarczaj켧ym tempie. Wsparcie rozbudowy infrastruktury w Polsce powinno obejmowa dop쿪ty do 쿪dowarek przydomowych. Z bada wynika, 풽 kierowcy EV najchtniej 쿪duj swoje pojazdy w miejscu pracy lub zamieszkania - tam, gdzie spdzaj najwicej czasu.

Marcin Szczud쿽, wiceprezes PGNiG Obrt Detaliczny odnis si do kwestii CNG i LNG, jako napdu przeznaczonego do autobusw. Podkre턫i, 풽 gaz ziemny jest paliwem ekologicznym. Aby rynek gazu jako paliwa w Polsce si rozwija potrzebne jest wprowadzenie odpowiednich zacht ekonomicznych. PGNiG wsp車pracuje z szeregiem samorz켨w w Polsce, dziki czemu flota autobusw na CNG staje si coraz wiksza. Rynek CNG jest skupiony wok車 transportu miejskiego i pojazdw u퓓tkowych. Autobusy napdzane gazem ziemny s tasze w eksploatacji i utrzymaniu ni pojazdy zasilane olejem napdowym i o wiele bardziej ekologiczne. Autobusy gazowe cechuj ni퓋ze emisje w ka풼ym aspekcie, w szczeglno턢i w zakresie tlenkw azotu. Ma to istotne znaczenie w kontek턢ie walki ze smogiem w du퓓ch aglomeracjach. Dlatego te stacje tankowania CNG bd powstawa przede wszystkim w miastach i obszarach podmiejskich. CNG jako paliwo wykorzystywane w sektorze transportu jest wa퓆ym obszarem dzia쿪lno턢i biznesowej PGNiG. Firma zawar쿪 porozumienie z Autosanem, ktrego celem jest promocja gazomobilno턢i w Polsce. Marcin Szczud쿽 podkre턫i, 풽 CNG mo풽 by wykorzystywane rwnie do zasilania samochodw osobowych i dostawczych. Autobusy na CNG s wyj켾kowo bezpieczne, gdy w razie rozszczelnienia zbiornika gaz si po prostu ulatnia, nie powoduj켧 zagro풽nia. Pojazdy na gaz ziemny nie wybuchaj.
Maciej Mazur z PSPA doda, 풽 wikszo뜻 floty autobusw w Polsce jest napdzana konwencjonalnie, co daje du풽 pole do rozwoju rynku pojazdw zasilanych paliwami alternatywnymi. Jego zdaniem warto po낢czy CNG z energi elektryczn by stworzy front, ktry bdzie budowa niskoemisyjny transport publiczny.

Jak powiedzia Jan Ku펛iski, prezes Miejskich Zak쿪dw Autobusowych w Warszawie, dzisiaj CNG jest najlepszym rozwi콄aniem, jako paliwo dla autobusw. Jest bardziej ekonomiczne i ekologiczne ni systemy hybrydowe, zw쿪szcza z uwagi na wysokie koszty tych ostatnich. Intersuj켧ym wyborem s te pojazdy zasilane LNG, z uwagi na krtszy czas tankowania ni w przypadku autobusw na spr轅ony gaz ziemny. Jak doda, z kocem 2018 r. warszawskie MZA bdzie posiada ok. 150 pojazdw gazowych. Zaznaczy, 풽 regulacje europejskie mog wymusi rezygnacj z autobusw z napdem diesla, a miasta powinny si odpowiednio wcze턭iej przygotowa. Obecnie problem stanowi wysokie ceny pojazdw elektrycznych.
Jan Wa턪iewicz, Dyrektor Regionalny Autosan, poinformowa, 풽 firma posiada w swojej ofercie autobusy na CNG, jednak na prze쿽mie kwietnia i maja w ofercie sp車ki znajdzie si pojazd elektryczny. Autosan wprowadzi tak풽 autobusy zasilane LNG.

Maciej Mazur z PSPA, podsumowuj켧 debat, wskaza, 풽 w 2030 r. ok 20 proc. autobusw w Polsce powinno by napdzane CNG, ponad 50 proc energi elektryczn, a reszta paliwami konwencjonalnymi. Jak doda Marcin Szczud쿽, obecnie wiele miast na zachodzie Europy rezygnuje z zakupu pojazdw na olej napdowy, koncentruj켧 si na rozbudowie swojej floty o pojazdy zasilana paliwami alternatywnymi, w tym CNG. Taki trend wida tak풽 w Polsce.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, 풽 publikowane komentarze s prywatnymi opiniami u퓓tkownikw portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialno턢i za ich tre뜻.

Przes쿪nie komentarza oznacza akceptacj Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materia농w publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne op撰nienie w pojawianiu si wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowa funkcjonowania portalu. szczeg車y...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE